LIÊN HỆ

THÔNG TIN LIÊN HỆ


VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN Y HỌC DÂN TỘC

Địa chỉ: Số 1 – Đông Tác – Kim Liên – Hà Nội.

Email: vienncyhdt@gmail.com

Hotline:  0963 835 800 

HOẶC LIÊN HỆ FORM BÊN


Chúng tôi luôn nổ lực hết mình vì sức khỏe của bạn

0963 835 800
0962831658